being different

A collection of 1 post

Jan 23, 2022

वेगळेपणा म्हणजे दोष नव्हे

वेगळेपणा म्हणजे दोष नव्हे

निसर्गाने आपल्याला दिलेला आकार, माप आणि रंग हे आपल्याला अद्वितीय बनवते. सगळ्या वस्तू एकसमान आणि परिपूर्ण केल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्व विरघळून जाते